Adapazarı - Bosna Caddesi - Sakar Baba Caddesi - Adnan Menderes Caddesi Tünel Geçişli Köprülü Kavşak Yapım İşi

Yeraltı su seviyesinin ve buna bağlı olarak bölgenin 1. derece deprem bölgesinde olması sebebiyle zeminin sıvılaşma potansiyelinin yüksek olması yapım şartlarını zorlaştırmıştır.22 m boyunda toplam 383 adet ø100 cm çapında fore kazıklar; şehir içme suyu hattı, Telekom hatları ve fiber optik hatlar, SEDAŞ O.G. elektrik hatları deplase işleri ile birlikte muhafaza boruları yardımıyla iki ayda tamamlanmıştır.Adapazarı şehir içme suyu hattı (ø1000 mm  ø600 mm çapında çelik boru) altgeçit içinden tamamen deplase edilerek yan yollara alınmıştır.
Benzer şekilde diğer yatırımcıların hatları da yan yollara taşınmış, çok dar olan yan yollarda tüm bu hatlar yürürlükteki şartnamelere uygun uzaklık ve seviye mesafeleri ile muntazam olarak düzenlenmiş, tüm kuruluşlara as-built projeleri teslim edilmiştir. İşin 120 gün olması nedeniyle güçlü ekipman kullanılmıştır. Derin altgeçit hafriyatı 14 günde tamamlanmıştır.
Komşu yapıların çok yakın olması sürşarj etkilerini arttırmış, çok zayıf zemindeki mesnetlenmemiş fore kazıkların uç dönmelerini engellemek için 10 m aralarla başlık kirişlerini karşılıklı tutan yatay çelik borulu iksa sistemi uygulaması zorunluluk göstermiştir.
Su yalıtımı uygulaması beton imalatların önünde ilerleyerek tek taraflı perde kalıplarının kurulmasından önce tamamlanmıştır.Tüm perdeler ve radye temeller 10.000 m² su yalıtımı malzemesi ile bohçalanmıştır. İnşaatta toplam 8.430 m fore kazık, 2100 ton demir, 20.000 m³ beton kullanılmıştır.
Köprülü kavşak 67 adet öngermeli prefabrik kiriş kullanılarak oluşturulmuş, tabliye betonu döküldükten sonra çevre tanzimi, aydınlatma işleri, 100 kVA  lık jeneratör, yağmur suyu drenaj hatları, demir korkuluklar ve asfaltlama yapılmıştır.Anahtar teslim kapsamında altgeçit, yan yollar ve kavşakta yol doguları yapılmış, alttemel malzemesi, PMT plentmix temel, asfalt işleri tarafımızdan yüklenilmiştir.
Baskı beton tretuvar ve kaldırımlar, trafik sinyalizasyon ve işaretleri, yol yatay çizgileri  kısa sürede yapılıp Adapazarı Büyükşehir Belediye’ sine teslim edilmiştir.