Mersin-Gözne İl Yolu Km:1+215 Mezarlık-1 ve Km:2+150 Mezarlık-2 Kavşakları Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri, Trafik Güvenliği ve Aydınlatma

Mersin-Gözne İl Yolu Km:1+215 Mezarlık-1 ve Km:2+150 Mezarlık-2 Kavşakları Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri, Trafik Güvenliği ve Aydınlatma İşleri ile BSK'lı Üstyapı (Plentmiks Alttemel, Plentmiks Temel) İşleri Yapım İşi 

İDARE                   : KARAYOLLARI 5.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-MERSİN

İŞİN TANIMI          : Mersin-Gözne İl Yolu Km:1+215 Mezarlık-1 ve Km:2+150 Mezarlık-2 Kavşakları Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri, Trafik Güvenliği ve Aydınlatma İşleri ile BSK'lı Üstyapı (Plentmiks Alttemel, Plentmiks Temel) İşleri Yapım İşi

PROJE YERİ         : MERSİN