Balıkesir - Dursunbey Devlet Yolu Km: 0+000 - 73+032 Arası ve Dursunbey Geçişi Km: 1+100 - 5+100 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri ve

Balıkesir-Dursunbey Devlet Yolu Km:0+000-73+032 Arası ve Dursunbey Geçişi Km:1+100-5+100 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri ve Üstyapı (BSK)  İkmal İnşaatı İşi

İDARE                   : KARAYOLLARI 14.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BURSA 

İŞİN TANIMI          : Balıkesir-Dursunbey Devlet Yolu Km:0+000-73+032 Arası ve Dursunbey Geçişi Km:1+100-5+100 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri ve Üstyapı (BSK)  İkmal İnşaatı İşi

PROJE YERİ         : BALIKESİR